RECRUIT

Recruitment of CNC technicians

Recruitment: CNC Machine Technician

MỨC LƯƠNG 15 triệu – 20 triệu HẠN NỘP HỒ SƠ Đang tuyển dụng ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG Bình Dương, Hà Nội NGÀNH NGHỀ Kỹ

en_US
Scroll to Top

NHẬN BÁO GIÁ

(*All customer information is kept confidential by Hision)