INTRODUCE

HAITIAN GROUP

TẬP ĐOÀN HAITIAN Tập đoàn HAITIAN được thành lập năm 1966. Sau hơn 50 năm khởi nghiệp, đến nay tập đoàn chúng tôi đã phát

ABOUT US

SẢN XUẤT SÁNG TẠO, KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN Haitian Precision ( Máy CNC Thương hiệu HISION) tiến vào thị trường công nghệ cao Việt Nam

en_US
Scroll to Top

NHẬN BÁO GIÁ

(*All customer information is kept confidential by Hision)