QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

2016

CÔNG TY HAITIAN PRECISION ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

2015

HAITIAN PRECISION ĐÃ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG “30 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÁY CÔNG CỤ CỦA TRUNG QUỐC”.

2012

NHÀ MÁY THỨ 3 ĐẠI LIÊN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 112,000m2 ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.

2010

HAITIAN PRECISION ĐÃ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP THIẾT BỊ KỸ THUẬT LỚN QUỐC GIA”

2008

NHÀ XƯỞNG THỨ 2  VỚI 100,000m2 ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

2007

HAITIAN PRECISION ĐÃ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP THIẾT BỊ KỸ THUẬT LỚN QUỐC GIA”

2005

LẦN ĐẦU XUẤT HIỆN TRONG TRIỂN LÃM QUỐC TẾ MÁY MÓC LẦN THỨ 9 TẠI BẮC KINH.

2004

GIÀNH DANH HIỆU TOP 100 DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH CHIẾT GIANG 

2003

MÁY GIA CÔNG TRUNG TÂM HTM-850G ĐẦU TIÊN CỦA HAITIAN THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT THÀNH CÔNG

2002

THÀNH LẬP CÔNG TY HAITIAN PRECISION

vi