Ngày 27 và 28-6 Năm 2019 ,HAITIAN đã tổ chức thành công 'Ngày giới thiệu sản phẩm Nhà máy Haitian Việt Nam – Haitian...