GIỚI THIỆU - HISION CNC

GIỚI THIỆU

TẬP ĐOÀN HAITIAN

TẬP ĐOÀN HAITIANTập đoàn HAITIAN được thành lập năm 1966. Sau hơn 50 năm khởi nghiệp, đến nay tập đoàn chúng tôi đã...

VỀ CHÚNG TÔI

SẢN XUẤT SÁNG TẠO, KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾNHaitian tiến vào thị trường công nghệ cao Việt Nam vào năm 2010, đến năm 2019...

vi